אודותינו image
גיבורים מהחיים - מנצחים ביחד
עמותת "גיבורים מהחיים-מנצחים ביחד", כשמה כן היא, הוקמה כדי לחבור יחד למימוש מטרה נעלה: מתן עוגן להצלת ילדים הגיבורים חולי סרטן ולשיפור איכות החיים שלהם ושל משפחותיהם– ע"י סיוע כלכלי. כמו כן, מושיטה העמותה יד מסייעת לאלמנות, יתומים ומשפחות נזקקות.
המוטו של העמותה הינו: "כלכלה בריאה בגוף בריא". משפחות חולי סרטן חוות נטל כלכלי מעיק כתוצאה מהוצאות אדירות למימון תרופות, טיפולים ונסיעות, והעדר הכנסות עקב השהייה הממושכת לצד החולה. הניסיון מלמד שמצוקה כלכלית זו מהווה גורם מעכב בהחלמת החולים, וכי הסרתה מחייהם הינה תנאי הכרחי להמשך התפקוד שלהם ושל בני משפחותיהם, ולהשלמת תהליך הבראתם.
העמותה אינה ממומנת ע"י גוף ממשלתי כלשהו, וניזונה מתרומות של הציבור הרחב, תורמים פרטיים וחברות עסקיות בארץ ובחו"ל. חברי העמותה פועלים בהתנדבות וללא שכר.
מתחברים לפעילות – תמיכה כלכלית שוטפת
גיבורים מהחיים-מנצחים ביחד פועלת, ומתמקדת בשלושה מישורים עיקריים:
גיוס כספים למימון תרופות, השתלות וניתוחים, וטיפולים מיוחדים שאינם כלולים בסל הבריאות.
ייזום וארגון פרויקטים ספציפיים לחיי איכות ורווחה, ולשמירה על כבודם של הילדים ובני משפחותיהם. פרויקטים אלו כוללים סיוע שוטף בכלכלת הבית, משלוח סלי מזון בשבתות ובחגים, וארגון קייטנות לילדים החולים.
סיוע לאלמנות, יתומים ומשפחות נזקקות שחיות בעוני.