סיוע למשפחות חולים


הסיפור של מיכל– אחד מיני רבים
"היו ימים שהמשפחה שלי עזרה לנזקקים. מי היה מאמין שיום אחד אנחנו נהיה בצד השני.... רק מי שחווה זאת (חס וחלילה), יכול להבין איך מחלה קשה של בן משפחה משפיעה על כל המשפחה ומדרדרת אותה. כשחליתי בסרטן החיים נעצרו במשפחתי. אבא פוטר מעבודתו כי נאלץ ללוות אותי משך תקופה ארוכה לטיפולים הקשים ולאשפוזים הממושכים בבית החולים. אימא נשארה בבית לשמור על אחיי הקטנים. את כל הכסף שהוריי חסכו במשך השנים, הוצאנו על תרופות יקרות ונסיעות לטיפולים. כשהכסף נגמר הם החלו להלוות כספים מהבנק ומאנשים פרטיים. החובות הלכו ותפחו והוריי לא הצליחו לשלם אותם. כך הפכנו למשפחה נזקקת. למזלנו, מישהו סיפר את סיפורנו ליו"ר עמותת גיבורים מהחיים-מנצחים ביחד, ובעזרת תמיכת העמותה, שגייסה כספים במסגרת קרן שהוקמה על שמי - ניצלנו, לא רק אני, אלא כל משפחתי. מיכל (ש.ב.)
מחלה קשה מפילה משפחה שלמה

הסיפור של מיכל הוא סיפורן של משפחות רבות, שהקדישו את כל משאביהן הכלכליים והנפשיים למען בן משפחה שחלה במחלה קשה. בגיבורים מהחיים-מנצחים ביחד, המסייעת לחולים קשים בגיוס כספים למימון תרופות, השתלות וניתוחים, אנו עדים להתדרדרות הכואבת של משפחות החולים, המאבדות את כל כספן ורכושן, ונכנסות לחובות כבדים, כדי לממן תרופות וטיפולים יקרים ומיוחדים שאינם כלולים בסל הבריאות – כי המטרה של החלמת בן המשפחה מקדשת את כל האמצעים. משפחות שלמות נופלות מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, מתקיימות ממצרכי מזון בסיסיים ומינימאליים, חיות בתנאי רעב, וידם אינה משגת לקיים ארוחות שבת וחג.